I logesalen

Lad os begynde med at slå fast, at der ikke sker hverken mystiske eller okkulte ting til logemøderne. Der findes nogle ritualer, der holdes i hævd og visse praktiske regler for hvordan et logemøde skal afholdes, der alle har et vist historisk præg over sig.

Som nyoptaget broder bliver man tildelt Indvielsesgraden og efterhånden som man bliver mere erfaren i logelivet, kan man få tildelt yderligere tre grader. Ritualer i forbindelse med disse gradetildelinger samt hvordan man identificerer sig selv overfor andre Odd Fellow brødre såvel i Danmark som internationalt, er nogle af de få ting, der holdes hemmeligt.

Logemøderne ledes af overmesteren, der følger en fast dagsorden for møderne. Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg af orienterende karakter. Det kan være om en film, en bog, rejsebeskrivelser, citater fra dagens aviser og meget andet, den enkelte har fundet interessant og mener de øvrige brødre kan have glæde af. Der må dog ikke diskuteres politik, religion eller sektvæsen i logesalen.

Efter det officielle logemøde fortsætter logeaftenen med en meget vigtig del af logelivet, nemlig det selskabelige samvær i selskabslokalerne.